SOLERIQ® 系列

SOLERIQ® 系列 - 挑战简约照明

挑战简约照明

OSRAM SOLERIQ® 产品家族采用板上芯片设计,光效较高,为聚光灯应用度身打造。即刻使用 OSRAM SOLERIQ® 产品家族,亲眼见证其方便又神奇的照明效果!

SOLERIQ® S

轻松创立新标准

更多